Atriyal Fibrilasyon

5 Ağustos 2021

Atriyal Fibrilasyon

Dünya genelinde insanların en sık yaşadığı kalp ritim bozuklukları arasında yer alan Atriyal Fibrilasyon son derece ciddi sonuçlara sebep olabilen bir durum olarak nitelendirilmekte olup, ileri yaşta hastalarda, ek olarak bulunan rahatsızlıklar ile çarpıştığında çok daha ciddi oranlarda gözlemlenebilmektedir.

Atriyal Fibrilasyon konusunda hastaların ve belirtilere uyum sağlayan kişilerin bilmesi ya da öğrenmesi gereken durumlar bulunmaktadır. 40 yaş üzeri hastalarda çok daha sık rastlanan rahatsızlığın yaşam boyu gelişme olasılığı bulunmakta olup aynı şekilde tıbbi olarak tedavisi bulunmaktadır.

Atriyal Fibrilasyon

Atriyal Fibrilasyon Nedir?

Atriyal Fibrilasyon olarak adlandırılan ancak kısaca AF olarak ifade edilen bu rahatsızlığın insan vücudunun en önemli ve yaşamsal faktörleri sağlayan kalpte oluşan bir ritim bozukluğu olduğunu bildirmekte ve tedavi edilmediğinde inme, ölüm gibi oldukça ciddi sonuçlara sebebiyet oluşturmaktadır.

Atriyal Fibrilasyon kişinin tedavi olmadığı durumlarda felçten ölüme kadar olumsuz ve son derece ciddi sonuçlar ile karşılaşmasına meydan oluşturmakta olup, kişinin sıradan günlük işlerini gerçekleştirmesine engel olacak etkilerde yaratabilmektedir.

Atriyal Fibrilasyon Nedir?

Atriyal Fibrilasyon Kimlerde Görülmektedir?

Kalp ritminde hızlanma, huzursuzluk hissi, nabız artışı ve nefes darlığı belirtileri ile kendini belli eden Atriyal Fibrilasyon kalp kulakçıklarında gerçekleşen bir ritim bozukluğu çeşidi olmakta ve çarpıntılar hastaya rahatsızlık vermektedir.  Buna bağlı olarak bu rahatsızlıktan mustarip kişilerin tedavi sonrasında gazlı içeceklerden, yağlı yiyeceklerden, sağlıksız yaşam düzeninden, dengesiz beslenmeden ve bazı ilaçların etken maddeleri tedaviye zarar verebileceğinden bu ilaçlardan uzak durması tavsiye edilmektedir. Kişilerin tedavi sonrasında doktordan habersiz basit bir ağrı kesici bile tüketmemesi önerilmekte ve doktor takibi tedavi sonuçlanana kadar devam etmelidir.

Atriyal Fibrilasyon Kimlerde Görülmektedir?

Atriyal Fibrilasyon Belirtileri Arasında Neler Yer Almaktadır?

Atriyal Fibrilasyon adı ile anılan kalp ritim bozukluğu çeşidi, kişinin yaşamını son derece olumsuz etkileyen ancak tedavisi tıbbi olarak yapılabilen ve tedavi sonrasında kalbin eski faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek olmaktadır. Atriyal Fibrilasyon belirtileri arasında sıklıkla rast gelinen durumlardan;

 • Rahatsızlık veren, düzensiz ve sık aralıklı çarpıntılar,
 • Egzersiz yapıldığı sırada güçsüz düşmek ve kolay yorulma durumuna sahip olmak,
 • Tükenmişlik hissi duymak,
 • Nefes almakta güçlük çekmek ya da güçlük çektiğini zannetmekten kaynaklı göğüs ve nefes darlığı,
 • Baş dönmesi ve ardından gelen bayılacak gibi olma hissi ya da bayılma durumu,
 • Göğüste ağrı ve sızı,
 • Bitkinlik,
 • Bilinç bulanıklığına bağlı sersemlik olarak yaygın bir şekilde tanımlanmaktadır.

 

Atriyal Fibrilasyon Belirtileri Arasında Neler Yer Almaktadır?

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Atriyal Fibrilasyon denen kalp ritim bozukluğu rahatsızlığının tedavisi olarak sunulan AF Ablasyon yöntemi, kasık bölgesinde iğne ile yol açılarak kalpte çarpıntının bulunduğu bölgeye elektriksel manyetik dalgalar göndermek ve bu çarpıntıları düzenlemek, ritim bozukluğuna kesin bir çözüm sunmak adına kalbin ritmini düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Kasık bölgesinde yer alan damarlardan kalbe bağlanan yolun sonunda radyofrekans dalgaları sayesinde dondurma işlemi uygulanmakta ve pıhtı atması ile gerçekleşen inme ya da felç yanı sıra ölüm riskinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Kalbe enjekte edilen ilaçlar yardımı ile rahatsızlık kontrol altına alınmakta ve hastalığa son nokta konulmuş olmaktadır.

Atriyal Fibrilasyonun Hasta Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nedir?

Kişinin Atriyal Fibrilasyon rahatsızlığından şikayetçi olduğu durumlar arasında yaşam kalitesini ve günlük standart işlerini gerçekleştirme konusunda sıkıntı yaşadıkları bildirilmektedir. Buna göre, AF rahatsızlığına sahip kişilerde sıklıkla rast gelinen şikayetler arasında;

 • Çabuk yorulma, bitkinlik hissetme,
 • Bilinç kaybı ya da bulanıklığı yaşama,
 • Sersemlik,
 • Baş dönmesi,
 • Kalp çarpıntısı,
 • Nefes alamama hissi ya da nefes darlığı yaşamak,
 • Göğüs sıkışması ve ağrı hissetme olarak belirtilmektedir.

Atrial fibrilasyon (AF) en sık gözlenen ritim bozukluklarından biridir. AF’da uyarılar atriumda düzgün bir şekilde yol alacaklarına atrium içinde aynı anda sayısız uyarı dalgası oluşup farklı yönlere hareket eder ve AV düğümden geçmek için birbirleriyle yarışırlar. Bu uyarılar kalbin elektriksel sistemi dışındaki dokulardan kaynaklanır. Bu uyarıların oluşması ile çok hızlı ve organize olmayan bir kalp ritmi oluşur.

Atriumdaki uyarı sayısı dakikada 300-600 arasındadır. Ancak AV düğüm ventriküle geçen uyarı sayısını sınırlayıcı özelliğe sahiptir. Sonuçta nabız sayısı genellikle dakikada 150’nin altında olmakla beraber şikayete yol açabilecek kadar da hızlı olabilir.

Atriyal fibrilasyon nedenleri nelerdir?

Atrial fibrilasyon (AF) birçok hastalıkla ilişkili olabilir:

 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),
 • Koroner arter hastalığı,
 • Kalp kapak hastalıkları (özellikle mitral darlığı)
 • Tiroid bezi hastalıkları,
 • Kalp cerrahisi,
 • Kronik akciğer hastalıklar (amfizem, astım vb),
 • Kalp yetmezliği,
 • Kardiyomiyopati (kalp yetmezliğine yol açan kalp kası hastalığı),
 • Konjenital (doğumsal) kalp hastalıkları,
 • Pulmoner embolizm (akciğer damarları içinde pıhtı gitmesi),
 • Perikardit (kalp dış zarının iltihabı)

AF’li hastaların en az %10’unda altta yatan bir kalp hastalığı saptanamaz. Bu hastalarda AF, alkol veya aşırı kafein kullanımı, stres, bazı ilaçlar, metabolik bozukluklar veya ağır enfeksiyonlar ile ilişkili olabilir. Bazı hastalarda ise hiçbir neden bulunamaz (lone atrial fibrillation).

Atrial fibrilasyonda atriumlarda dakikada 400-600 civarında uyarı çıkar (sarı renk ile gösterilen odaklar)

Monitorde elektrokardiyografik olarak atrial fibrilasyonun görüntüsü. Zeminde düzensiz atrial fibrilasyon dalgaları, kalbin kasılmasını
ve dolayısı ile nabzı oluşturacak olan QRS dalgaları ise düzensiz aralıklı olarak görülüyor.

Atriyal fibrilasyonda şikayetler nelerdir?

 • Çarpıntı (sıklıkla olur),
 • Enerji kaybı ve yorgunluk,
 • Sersemlik hissi, bayılacak gibi olma veya baş dönmesi,
 • Göğüste rahatsızlık hissi (ağrı, basınç veya huzursuzluk),
 • Nefes darlığı (günlük aktivitelerle hissedilen nefes darlığı)

Atriyal fibrilasyon nasıl teşhis edilir?

Aşağıdaki tetkiklerle AF tanısı konabilir:

 • EKG
 • Ritim Holter monitörizasyonu
 • Event recorder ve Transtelefonik monitör’dür.

Bu tetkiklerle doktorunuz düzensiz ritim olup olmadığını, var ise ne türde olduklarını, ne kadar zamandır sürdüğünü ve olası nedenleri öğrenebilir.

Peki kalp ritim bozukluğu sebeplerini hiç merak ettiniz mi? Sayfayı incelemenizi tavsiye ederim.

Benzer Yazılar

Taşikardiler

Taşikardiler

Taşikardi, kalbin dinlenme durumunda iken normal atış sayısının çok üstünde kalp atışı gerçekleşir. Ve mutlaka tedavi edilmelidir.