Taşikardi kalbin pır pır atmasının kalp atışı hızının normal seviye olan 100 üzerinde gerçekleşmesine sebep olabilir