Tanı Yöntemleri

27 Temmuz 2021

EFORLU EKG

Kalbin elektriksel aktivitesinin ölçekli bir kağıda kaydedilmesidir. Kalpte uyarı oluşumu ve iletiminin değerlendirilmesini sağlar. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olması) kaydeden dalga formudur.

Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir. EKG ortalam 2-3 dakika süren bir inceleme yöntemidir.

EFORLU EKG

Koşu testi sırasında devamlı olarak EKG kaydı alınmasıdır. Esas olarak kalp damar tıkanıklığını belirlemek için kullanılır. Ancak elektrofizyolojide kalp ritminin egzersize yanıtını ve bazı ritm bozukluklarının egzersizle ilişkisini gözlemek için de yapılmaktadır. EKG’nin eforla çekilenidir.

Efor testi, hastayı kontrol altında ve gerektiğinde her türlü tıbbi yardımın yapılabileceği şartlarda, bedensel olarak yormak suretiyle yapılır. Hasta kademeli olarak yorulur. Muntazam olarak EKG’si, kan basıncı ve nabız hızı kaydedilir. Hastanın ağrı ve yorgunluk şikâyetleri olmazsa veya ciddi tansiyon ve nabız düzensizliği görülmezse, test tamamlanır. Hasta yürüyen bant üzerinde 10-15 dakika yürütülür.

HOLTER EKG

Hasta olağan günlük hayatına devam ederken 24 saat (bazen 2-3 gün süreli) boyunca devamlı EKG kaydı yapan küçük taşınabilir cihazlarla hastada sık fakat ara ara olan çarpıntı şikayetleri değerlendirilir. Portatif bir EKG kayıt cihazı kullanılarak yapılan uzun süreli EKG kaydına RİTM HOLTER-EKG adı verilmektedir. Hastanın beline takılan bir kemerle taşıdığı hafif bir cihaz, genellikle 24 saat süreyle EKG kaydı yapar.

Holter kayıtlarının dökümü incelenerek elektrokardiyografik bir anormalliğin gelişip gelişmediği, gelişmişse bunun hastanın yakınmaları ve günlük aktiviteleriyle ilişkisi araştırılır.

EVENT RECORDER – OLAY KAYDEDİCİ

Olay kaydedici (event recorder) ritm bozukluğu yakınmaları (örneğin çarpıntı, bayılma gibi) sık olmayan (örneğin haftada bir, 10-15 günde bir gibi) çocuklarda kullanılan 15-30 gün süreyle taşınabilen vücuda yapıştırılan elektrodlar aracılığı ile EKG kaydı yapan cihazlardır. Bu cihazlar 24-48 saatlik EKG incelemesinden (Holter) farklı olarak yalnızca çocuk ya da ailesinden birisi cihazın üzerindeki düğmelere bastığı sırada EKG kaydı yapmaktadır. Yakınma aralıkları geniş olan çocukların ritm bozukluklarının tanısında kullanılan çok yararlı bir testtir. Cihaz çok küçük (çağrı cihazı büyüklüğünde) olup çocuğu hiç rahatsız etmeden dışarıdan görülmeden taşınabilir.

TİLT TABLE TESTİ

Özellikle bayılma şikayeti olan hastalarda nedeni araştırmak üzere yapılan bir testtir. Hastalar önce düz bir masaya yatırılır, ardından masa 70-80 derece yukarı kaldırılarak bu durumda nabız ve kan basıncındaki değişiklikler izlenir.